Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma: AL – TUR BIURO TURYSTYCZNE Sp. Jawna

Realizuje usługę doradczą:

„Doradztwo w dostosowaniu modelu produkcji dań oraz sprzedaży produktów i usług gastronomiczno-noclegowych a także procesów obsługi do zmian wynikających z pandemii Covid – 19”

w ramach projektu:

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020